Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size D1 D2 D3 x n H PN
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
63 165 86 18 x 4 20 16
75 190 102 18 x 4 20 16
90 200 118 18 x 8 20 16
110 220 143 18 x 8 20 16
125* 250 156 18 x 8 24 16
140* 250 173 18 x 8 24 16
160* 280 197 22 x 8 24 16

Ghi chú: *: Vành bích tráng kẽm

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078