Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
Size D Z Z1
(mm) (mm) (mm) (mm)
90 90 258 168
110 110 302 192
125 125 320 195
140 140 338 199
160 160 363 203
180 180 387 207
200 200 461 261
225 225 491 166
250 250 551 301
280 280 587 308
215 215 660 345
355 355 758 403
400 400 812 412
450 450 873 423
500 500 953 453
560 560 1045 486
630 630 1130 500

Tùy theo nhu cầu chúng tôi có thể gia công các loại áp phù hợp PN6, PN8,PN10, PN12.5, PN16

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5