Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D H1 H2 L1 L2 PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
114 4 125 273 74 78 192 6
168 6 182 410 74 105 288 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3