02/07/2021

Miệng đầu bát ống uPVC lắp gioăng bị nứt

Nguyên nhân: Lắp ráp không đồng tâm, lắp sâu quá vạch quy định trên ống gây tức vỡ miệng đầu nong.

Biện pháp phòng ngừa: Lắp ráp giữa ống với ống, ống với phụ kiện phải đồng tâm với nhau đồng thời không được lắp quá vạch giới hạn cho phép đánh dấu trên đầu ống. 

Sử dụng cảo chuyên dụng để lắp ghép đảm bảo kiểm soát được lực và tình đồng tâm của mối nối.

 

Chia sẻ:

Bình luận