05/06/2021

Mối hàn ống HDPE không đạt yêu cầu

Picture1

Nguyên nhân: 

  • Các thông số hàn (nhiệt độ, thời gian, áp lực..) không đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật 
  • Tay nghề của công nhận thi công chưa được đào tạo hướng dẫn

Biện pháp phòng ngừa: 

  • Cài đặt theo đúng các thông số hàn theo sách hướng dẫn của nhà sản xuất
  • Công nhân vận hành phải được đào tạo hướng dẫn trước khi thi công lắp đặt

Tham khảo sách hướng dẫn thi công lắp đặt của đơn vị sản xuất hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn thêm

Chia sẻ:

Bình luận