02/07/2021

Ống HDPE bị rò rỉ nước

Nguyên nhân: Do tác động bởi ngoại lực như răng của gầu xe múc lúc san lấp mặt bằng tác động mạnh vào làm ống bị rách dẫn đến bị xì nước khi vận hành.

Biện pháp phòng ngừa: Tránh tác động của ngoại lực bên ngoài lên thành ống như như gầu xe múc, xe tải chèn qua hay đá dăm….

Chia sẻ:

Bình luận