05/06/2021

Rò rỉ mối hàn giữa ống và phụ kiện

Nguyên nhân: 

  • Tay nghề của công nhân thi công chưa được hướng dẫn đào tạo 
  • Chế độ hàn không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ và thời gian

Biện pháp phòng ngừa: 

  • Hướng dẫn đào tạo tay nghề công nhân trước khi thi công
  • Tuân thủ các quy trình hàn và cài đặt các thông số nhiệt độ, thời gian theo sách hướng dẫn của đơn vị sản xuất

Tham khảo sách hướng dẫn thi công lắp đặt của đơn vị sản xuất hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn thêm

Chia sẻ:

Bình luận